Số lượt truy cập

    Tất cả: 3 970 252
Chia sẻ trang này
Hồ Việt Hùng

Các bài viết chính
 1. RCB, RCBc - Thiết lập số lượng cốt thép cho Dầm
 2. Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft
 3. AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs
 4. Bố trí khe nhiệt cho kết cấu công trình
 5. KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel
 6. Sức chịu tải thiết kế và Sức chịu tải cực hạn của cọc
 7. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
 8. RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên
 9. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
 10. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
 11. Cập nhật phần mềm của KetcauSoft
 12. Bài toán thiết kế móng cọc lệch tâm
 13. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
 14. PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc
 15. Nên thiết kế cột trong nhà công nghiệp 1 tầng như thế nào
 16. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
 17. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
 18. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
 19. Áp dụng nội suy Newton để tạo hàm cho các bảng tra
 20. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
 21. Lỗi không chọn được đối tượng
 22. Khắc phục lỗi đọc file MDB từ Etabs 2015
 23. KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
 24. Chỉ dẫn thiết kế sàn vượt nhịp lớn
 25. Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn
 26. Bố trí móc cẩu cho cọc ép
 27. RCC - Điều khiển môi trường 3D
 28. Khắc phục lỗi không truy cập được Internet khi đăng ký các phần mềm trong AutoCAD
 29. Tính toán khả năng chịu cắt của liên kết bu lông cường độ cao
 30. Xác định chiều dài tính toán khi tính sức chịu tải theo vật liệu của Cọc
 31. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT và mối quan hệ với các chỉ tiêu cơ lý khác
 32. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
 33. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
 34. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
 35. RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung
 36. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 37. RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc
 38. AutoCAD - Chế độ in ảnh đính kèm có hoặc không có khung
 39. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
 40. AutoCAD - Sửa lỗi phím Delete không hoạt động
 41. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
 42. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
 43. PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc
 44. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
 45. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
 46. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
 47. RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột
 48. AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH
 49. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
 50. PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 51. RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 52. AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet
 53. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
 54. AutoCAD - Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn
 55. AutoCAD - Làm gì khi command line trong CAD bị biến mất ?
 56. Revit - Family Level, DIM, Section phù hợp với phong cách Việt Nam
 57. Revit - Family TAG thép theo kiểu Việt Nam
 58. RCC - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 59. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
 60. Khắc phục lỗi không load được file DLL trong AutoCAD
 61. Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc
 62. Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 63. Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm
 64. RCC - Quy ước về hệ trục tọa độ
 65. Không thiết lập tự động thêm liên kết khi chia ảo Vách trong Etabs
 66. Kiểm tra Vách phẳng theo giả thiết vùng biên chịu mô men
 67. RCC - Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 68. Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột
 69. Lý thuyết tính toán ổn định cột vát theo TCVN
 70. Ý nghĩa của hệ số CF
 71. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
 72. AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ
 73. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
 74. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
 75. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
 76. Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép
 77. KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 78. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
 79. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
 80. Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
 81. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
 82. Các tài liệu khác
 83. Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau
 84. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
 85. Lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD
 86. Tính toán độ võng của dầm theo TCVN
 87. Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD
 88. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
 89. Nét in theo định dạng của KetcauSoft
 90. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
 91. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
 92. Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft
 93. Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe
 94. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
 95. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
 96. RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
 97. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
 98. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
 99. Lưu ý khi xuất file MDB
 100. Tất cả các đường dẫn phải là không dấu Tiếng Việt
 101. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
 102. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
 103. Chiều cao làm việc của cốt thép
 104. Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 105. Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD
 106. Cài đặt và đăng ký phần mềm RCS
 107. Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft
 108. AutoCAD - Hiệu chỉnh và cập nhật các hiệu chỉnh cho Block Attribute
 109. AutoCAD - Link dữ liệu giữa Excel và AutoCAD
 110. AutoCAD - Mở nhiều file bản vẽ trên 1 cửa sổ
 111. AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout
 112. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện đượ lệnh Align
 113. Kiểm soát việc xác minh các file lisp và dll khi khởi động AutoCAD 2014
 114. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
 115. AutoCAD - Sửa lỗi Text trong DIM bị nhảy kích thước khi Move hoặc Copy
 116. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
 117. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
 118. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
 119. Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén LTX
 120. Chiều dài neo và nối cốt thép
 121. Lực ép lớn nhất và Lực ép nhỏ nhất của Cọc ép
 122. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
 123. Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)
 124. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
 125. Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng
 126. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
 127. Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế Đài cọc
 128. File lisp giúp cắt các phần Dầm giao nhau
 129. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 130. Nội suy (Interpolation)
 131. AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ
 132. AutoCAD - Lệnh cắt DIM, dóng DIM và cách khắc phục lỗi nhảy DIM
 133. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
 134. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
 135. Chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện có mặt bằng hình tròn
 136. Tại sao diện tích cốt thép Cột ở tầng mái lại lớn hơn ở các tầng khác?
 137. Công nghệ sản xuất Panel bê tông ứng suất trước
 138. Móng mềm
 139. Hệ biến dạng đồng điệu
 140. Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học
 141. Khi nào thì cấu kiện được coi là Dầm
 142. Biểu đồ tương tác
 143. Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger
 144. Công nghệ thi công trong xây dựng cầu Phú Mỹ
 145. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện được lệnh AppLoad
 146. Công nghệ thi công STUD cho Dầm thép
 147. Hệ số ứng xử
 148. Giả thiết tiết diện phẳng
 149. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn
 150. Các đặc trưng cường độ của bê tông
 151. VB .NET - Đọc dữ liệu từ Etabs
 152. VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel
 153. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 154. AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 155. AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 156. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 157. Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm
 158. Nguyên lý tính toán giằng móng
 159. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
 160. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
 161. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 162. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 163. Vấn đề tối ưu trong thiết kế Móng cọc
 164. Tài liệu chuyên ngành
 165. Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu
 166. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006
 167. Tính toán cốt thép kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 168. Dầm cao và Dầm chuyển (Deep beam and Transfer beam)


Các bài viết tham gia
 1. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào