Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 380 894
Chia sẻ trang này
Hồ Việt Hùng

Các bài viết chính
 1. AutoCAD - In hoặc không in một Layer
 2. Excel - Khai báo Trust Locations
 3. RCC - Thiết lập hàm lượng cốt thép giới hạn
 4. Diện tích tiết diện thực của Bu lông
 5. KetcauSoft - Lỗi đường dẫn không tồn tại
 6. Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012
 7. Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel
 8. KetcauSoft - Chiều dài nối chồng cốt thép
 9. Hàm lượng thép cọc khoan nhồi
 10. KetcauSoft - Danh sách các lệnh trong AutoCAD
 11. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
 12. KetcauSoft - Sửa lỗi Invalid Input cho các phần mềm PFDe và SFD
 13. Thiết lập chung cho các phần mềm KetcauSoft
 14. RCBc - Thiết lập mác thép cho cốt đai
 15. Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component
 16. KetcauSoft - Sửa lỗi giao diện phần mềm
 17. KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu
 18. RCBc - Số nhánh cốt thép đai của dầm
 19. RCB, RCBc - Thiết lập số lượng cốt thép cho Dầm
 20. Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft
 21. AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs
 22. Bố trí khe nhiệt cho kết cấu công trình
 23. KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel
 24. Sức chịu tải thiết kế và Sức chịu tải cực hạn của cọc
 25. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
 26. RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên
 27. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
 28. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
 29. Cập nhật phần mềm của KetcauSoft
 30. Bài toán thiết kế móng cọc lệch tâm
 31. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
 32. PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc
 33. Nên thiết kế cột trong nhà công nghiệp 1 tầng như thế nào
 34. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
 35. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
 36. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
 37. Áp dụng nội suy Newton để tạo hàm cho các bảng tra
 38. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
 39. Lỗi không chọn được đối tượng
 40. Khắc phục lỗi đọc file MDB từ Etabs 2015
 41. KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
 42. Chỉ dẫn thiết kế sàn vượt nhịp lớn
 43. Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn
 44. Bố trí móc cẩu cho cọc ép
 45. RCC - Điều khiển môi trường 3D
 46. Khắc phục lỗi không truy cập được Internet khi đăng ký các phần mềm trong AutoCAD
 47. Tính toán khả năng chịu cắt của liên kết bu lông cường độ cao
 48. Xác định chiều dài tính toán khi tính sức chịu tải theo vật liệu của Cọc
 49. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT và mối quan hệ với các chỉ tiêu cơ lý khác
 50. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
 51. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
 52. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
 53. RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung
 54. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 55. RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc
 56. AutoCAD - Chế độ in ảnh đính kèm có hoặc không có khung
 57. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
 58. AutoCAD - Sửa lỗi phím Delete không hoạt động
 59. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
 60. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
 61. PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc
 62. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
 63. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
 64. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
 65. RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột
 66. AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH
 67. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
 68. PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 69. RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 70. AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet
 71. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
 72. AutoCAD - Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn
 73. AutoCAD - Làm gì khi command line trong CAD bị biến mất ?
 74. Revit - Family Level, DIM, Section phù hợp với phong cách Việt Nam
 75. Revit - Family TAG thép theo kiểu Việt Nam
 76. RCC - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 77. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
 78. Khắc phục lỗi không load được file DLL trong AutoCAD
 79. Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc
 80. Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 81. Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm
 82. RCC - Quy ước về hệ trục tọa độ
 83. Không thiết lập tự động thêm liên kết khi chia ảo Vách trong Etabs
 84. Kiểm tra Vách phẳng theo giả thiết vùng biên chịu mô men
 85. RCC - Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 86. Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột
 87. Lý thuyết tính toán ổn định cột vát theo TCVN
 88. Ý nghĩa của hệ số CF
 89. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
 90. AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ
 91. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
 92. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
 93. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
 94. Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép
 95. KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 96. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
 97. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
 98. Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
 99. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
 100. Các tài liệu khác
 101. Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau
 102. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
 103. Lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD
 104. Tính toán độ võng của dầm theo TCVN
 105. Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD
 106. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
 107. Nét in theo định dạng của KetcauSoft
 108. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
 109. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
 110. Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft
 111. Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe
 112. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
 113. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
 114. RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
 115. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
 116. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
 117. Lưu ý khi xuất file MDB
 118. Tất cả các đường dẫn phải là không dấu Tiếng Việt
 119. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
 120. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
 121. Chiều cao làm việc của cốt thép
 122. Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 123. Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD
 124. Cài đặt và đăng ký phần mềm RCS
 125. Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft
 126. AutoCAD - Hiệu chỉnh và cập nhật các hiệu chỉnh cho Block Attribute
 127. AutoCAD - Link dữ liệu giữa Excel và AutoCAD
 128. AutoCAD - Mở nhiều file bản vẽ trên 1 cửa sổ
 129. AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout
 130. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện đượ lệnh Align
 131. Kiểm soát việc xác minh các file lisp và dll khi khởi động AutoCAD 2014
 132. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
 133. AutoCAD - Sửa lỗi Text trong DIM bị nhảy kích thước khi Move hoặc Copy
 134. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
 135. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
 136. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
 137. Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén LTX
 138. Chiều dài neo và nối cốt thép
 139. Lực ép lớn nhất và Lực ép nhỏ nhất của Cọc ép
 140. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
 141. Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)
 142. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
 143. Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng
 144. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
 145. Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế Đài cọc
 146. File lisp giúp cắt các phần Dầm giao nhau
 147. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 148. Nội suy (Interpolation)
 149. AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ
 150. AutoCAD - Lệnh cắt DIM, dóng DIM và cách khắc phục lỗi nhảy DIM
 151. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
 152. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
 153. Chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện có mặt bằng hình tròn
 154. Tại sao diện tích cốt thép Cột ở tầng mái lại lớn hơn ở các tầng khác?
 155. Công nghệ sản xuất Panel bê tông ứng suất trước
 156. Móng mềm
 157. Hệ biến dạng đồng điệu
 158. Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học
 159. Khi nào thì cấu kiện được coi là Dầm
 160. Biểu đồ tương tác
 161. Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger
 162. Công nghệ thi công trong xây dựng cầu Phú Mỹ
 163. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện được lệnh AppLoad
 164. Công nghệ thi công STUD cho Dầm thép
 165. Hệ số ứng xử
 166. Giả thiết tiết diện phẳng
 167. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn
 168. Các đặc trưng cường độ của bê tông
 169. VB .NET - Đọc dữ liệu từ Etabs
 170. VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel
 171. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 172. AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 173. AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 174. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 175. Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm
 176. Nguyên lý tính toán giằng móng
 177. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
 178. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
 179. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 180. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 181. Vấn đề tối ưu trong thiết kế Móng cọc
 182. Tài liệu chuyên ngành
 183. Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu
 184. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006
 185. Tính toán cốt thép kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 186. Dầm cao và Dầm chuyển (Deep beam and Transfer beam)


Các bài viết tham gia
 1. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào