Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 044 310
Chia sẻ trang này
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU

Chủ đề: Etabs, Sap, Safe

Danh sách các bài viết

  1. Etabs - Khai báo sàn một phương
  2. Etabs - Thiết lập chế độ End Length Offsets
  3. Etabs - Thiết lập phân tích theo giai đoạn thi công
  4. Etabs - Không xuất được ra file Access
  5. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
  6. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
  7. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
  8. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
  9. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
  10. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
  11. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
  12. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
  13. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
  14. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
  15. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
  16. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
  17. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
  18. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
  19. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
  20. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
  21. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
  22. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
  23. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
  24. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
  25. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
  26. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
  27. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
  28. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
  29. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
  30. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
  31. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
  32. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
  33. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
  34. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
  35. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
  36. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
  37. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
  38. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
  39. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
  40. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
  41. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
  42. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
  43. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
  44. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
  45. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
  46. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
  47. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
  48. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
  49. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách