Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 007 826
Chia sẻ trang này
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU

Chủ đề: Etabs, Sap, Safe

Danh sách các bài viết

  1. SAFE - Sử dụng vùng cứng để mô hình cột khi tính đài cọc
  2. SAFE - Tắt hiển thị hệ lưới ảo
  3. Etabs - Khai báo sàn một phương
  4. Etabs - Thiết lập chế độ End Length Offsets
  5. Etabs - Thiết lập phân tích theo giai đoạn thi công
  6. Etabs - Không xuất được ra file Access
  7. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
  8. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
  9. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
  10. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
  11. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
  12. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
  13. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
  14. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
  15. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
  16. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
  17. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
  18. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
  19. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
  20. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
  21. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
  22. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
  23. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
  24. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
  25. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
  26. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
  27. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
  28. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
  29. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
  30. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
  31. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
  32. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
  33. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
  34. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
  35. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
  36. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
  37. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
  38. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
  39. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
  40. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
  41. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
  42. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
  43. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
  44. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
  45. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
  46. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
  47. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
  48. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
  49. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
  50. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
  51. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách