Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 239 192
Chia sẻ trang này
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU

Chủ đề: Etabs, Sap, Safe

Danh sách các bài viết

  1. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
  2. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
  3. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
  4. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
  5. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
  6. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
  7. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
  8. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
  9. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
  10. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
  11. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
  12. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
  13. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
  14. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
  15. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
  16. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
  17. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
  18. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
  19. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
  20. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
  21. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
  22. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
  23. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
  24. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
  25. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
  26. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
  27. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
  28. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
  29. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
  30. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
  31. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
  32. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
  33. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
  34. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
  35. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
  36. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
  37. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
  38. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
  39. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
  40. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
  41. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
  42. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
  43. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
  44. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách