Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 819 136
Chia sẻ trang này
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU

Chủ đề: Etabs, Sap, Safe

Danh sách các bài viết

  1. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
  2. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
  3. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
  4. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
  5. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
  6. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
  7. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
  8. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
  9. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
  10. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
  11. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
  12. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
  13. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
  14. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
  15. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
  16. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
  17. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
  18. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
  19. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
  20. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
  21. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
  22. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
  23. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
  24. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
  25. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
  26. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
  27. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
  28. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
  29. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
  30. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
  31. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
  32. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
  33. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
  34. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
  35. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
  36. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
  37. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
  38. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
  39. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
  40. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
  41. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
  42. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
  43. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
  44. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
  45. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách