Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 548 765
    Trang hiện tại: 4 424
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Vấn đề chung ]

Kết cấu nhà cao tầng có thể sử dụng hệ sàn lắp ghép không?

Tác giả: Triệu Tây An   | Ngày 29/07/2013

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng sàn lắp ghép trong kết cấu nhà cao tầng, xuất phát từ vai trò của tấm sàn trong việc phân phối tải trọng ngang và cân bằng chuyển vị của các cấu kiện theo phương đứng.

Chọn phương án sàn kết cấu nhà cao tầng nên xét 5 yêu cầu sau:

  1. 1. Trong kết cấu nhà cao tầng, sàn liên kết các kết cấu chịu tải trọng ngang tạo thành hệ không gian, đồng thời truyền tải trọng động đất của sàn lên các kết cấu chịu tải trọng ngang. Độ cứng của sàn vô cùng quan trọng đối với kết cấu tổng thể của nhà cao tầng.
  2. Trong tính toán nội lực và chuyển vị, nói chung đều giả thiết độ cứng của sàn trong mặt bằng của nó là vô cùng lớn, để phù hợp giữa sự làm việc thực tế và giả thiết này, sàn nên được cấu tạo để có độ cứng lớn trong bằng.
  3. Khi dạng kết cấu tầng trên, tầng dưới và trục có thay đổi, sàn tầng chuyển tiếp giữa tầng trên và tầng dưới nhận trách nhiệm chuyển lực ngang của kết cấu chịu tải trọng ngang của tầng trên xuống các kết cấu chịu tải trọng ngang của tầng dưới, làm cho tải trọng ngang được phân phối lại. Do vậy sàn tầng chuyển tiếp chịu lực rất lớn, cần phải có đủ độ cứng.
  4. Khi sàn chịu ảnh hưởng tương đối lớn của nhiệt độ thay đổi hoặc chịu lực rất phức tạp cần phải có đủ độ cứng.
  5. Khi độ cứng của các kết cấu chịu tải trọng ngang gần như sau (ví dụ kết cấu vách cứng, hoặc kết cấu khung), lực ngang và chuyển vị mà các kết cấu chịu tải trọng ngang gánh chịu gần như nhau, yêu cầu đối với độ cứng của sàn có thể giảm chút ít. Ngược lại, với kết cấu khung – vách cứng, độ cứng của kết cấu chịu tải trọng ngang chênh lệch nhau lớn, sàn phải đáp ứng điều hòa chuyển vị giữa chúng, phân phối và truyền tải trọng ngang, nên có yêu cầu cao đối với độ cứng của sàn

Tóm lại, trong các trường hợp sau đều dùng sàn đổ tại chỗ:

  1. Kết cấu có cao độ trên 50m
  2. Tầng mái, sàn tầng chuyển tiếp của các kết cấu có cao độ chưa vượt quá 50m
  3. Sàn có ô trống lớn hoặc độ vươn ra lớn.

Các trường hợp khác có thể dùng sàn lắp ghép.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau

AutoCAD giữa các phiên bản khác nhau có sự thay đổi về hệ thống cơ sở dữ liệu và cách thức tương tác với các phần mềm bên ngoài. Cụ thể là giữa hai hệ thống AutoCAD 2007 đến 2012 và AutoCAD từ 2013 trở về sau.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: thiết kế, kết cấu, nhà cao tầng

Các bài viết liên quan: