Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 007 821
    Trang hiện tại: 99 729
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ AutoCAD ]

AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout

Tác giả: Hồ Việt Hùng   | Ngày 05/04/2014

Nếu bạn vô tình làm mất thanh chọn chế độ Model - Layout, bạn có thể yên tâm vì AutoCAD cung cấp chức năng cho bạn kiểm soát việc có hiển thị hay không thanh này trong môi trường làm việc

Để kiểm soát chế độ này, bạn hãy vào menu Tools > Options hoặc sử dụng lệnh tắt OP

Trong cửa sổ Options, chọn tab Display

Dưới mục Layout elements, tick vào Display Layout and Model tabs để bật hoặc tắt thanh chọn chế độ Model - Layout

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm

Bài viết này đề cập đến hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm cho trong các tiêu chuẩn

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: autocad, model, layout

Các bài viết liên quan: