Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 877 179
    Trang hiện tại: 4 610
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 20/05/2014

Các phần mềm của KetcauSoft được lập trình trên nền tảng Net FrameWork 3.5, do đó cần thiết phải cài đặt bộ hỗ trợ này trước khi sử dụng các phần mềm của KetcauSoft, đặc biệt là đối với các phần mềm tính toán dựa trên file dữ liệu *.mdb xuất ra từ Etabs

Net FrameWork 3.5 là nền tảng được hỗ trợ miễn phí bởi Microsoft, bạn có thể download phiên bản chính thức tại đây: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử

Clip dưới đây trình bày Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử; một chức năng mới rất hữu dụng của Etabs 2015

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: cài đặt, mdb

Các bài viết liên quan: