Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 379 998
    Trang hiện tại: 17 837
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/05/2014

Từ tháng 3.2017, các phần mềm được cài đặt một cách tự động bởi trình cài đặt của phần mềm. Khách hàng chỉ cần Load 1 file lisp duy nhất và đặt TrustPath cho cả thư mục KetcauSoft trong ổ C đối với phiên bản AutoCAD từ 2014 trở lên

Chi tiết xem tại: Các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component

Slide dưới đây hướng dẫn tạo Custom Component trong Tekla, được biên dịch từ tài liệu của Tekla Trimble

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: cài đặt

Các bài viết liên quan: