Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 877 154
    Trang hiện tại: 8 217
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Kiến thức chung ]

Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/05/2014

Các phần mềm tính toán diện tích cốt thép của KetcauSoft đều có thiết lập tính Hàm lượng tối thiểu.

Kết quả diện tích cốt thép sau khi tính toán As_yc sẽ được quyết định dựa trên 2 giá trị: (1) As_tt: diện tích cốt thép theo tính toán dựa trên nội lực, (2) As_min: diện tích cốt thép dựa trên hàm lượng tối thiểu, As_min = (hàm lượng tối thiểu) * (diện tích tiết diện).

As_yc = max(As_tt, As_min)

Do có xét đến hàm lượng tối thiểu, nên các cấu kiện có nội lực bé có tiết diện giống nhau sẽ có cùng một kết quả diện tích cốt thép ứng với hàm lượng tiêu chuẩn.

Khi thay đổi hàm lượng tối thiểu thành một giá trị rất bé, kết quả tính toán sẽ thể hiện diện tích cốt thép yêu cầu dựa trên nội lực.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Mô hình hóa cầu thang trong Etabs

Cầu thang được coi là kết cấu phụ, và khi mô hình trong Etabs, mục đích chính là để tính toán đủ tải trọng tác dụng lên hệ kết cấu chính.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: cốt thép

Các bài viết liên quan: