Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 905 920
    Trang hiện tại: 4 397
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 10/07/2014

Phần mềm PFDe là phần mềm chạy trực tiếp trong AutoCAD, không có file chạy độc lập EXE như các phần mềm khác

Cài đặt

Để cài đặt phần mềm PFDe, xin xem bài: cài đặt các phần mềm trong AutoCAD

Đăng ký

Sau khi cài đặt xong phần mềm, trong AutoCAD gõ lệnh PFD, phần mềm sẽ hiện bảng yêu cầu đăng ký, từ bảng này người dùng có thể nhập CODE hoặc sử dụng phương thức đăng ký offline.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012

Bài này viết giới thiệu về điều kiện và các thông số dùng để kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012 (EC8)

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, pfde

Các bài viết liên quan: