Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 380 902
    Trang hiện tại: 10 057
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 12/07/2014

Trình cài đặt của KetcauSoft sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện việc nâng cấp phần mềm khi có các bản cập nhật mới.

Giới thiệu

Trình cài đặt (KetcauSoft Setup.exe) thực hiện hai nhiêm vụ chính:

  • Copy gói phần mềm vào thư mụ định sẵn (C:\KetcauSoft)
  • Tạo ShortCut cho các phần mềm trên Desktop

Bằng việc cố định đường dẫn của các phần mềm, người sử dụng sẽ không còn gặp phiền hà như thay đổi lại đường dẫn trong AutoCAD, hoặc đăng ký lại phần mềm khi cập nhật các phiên bản mới

Trình cài đặt không tự động thiết lập đường dẫn cho AutoCAD, do đó khi sử dụng các phần mềm, người dùng vẫn phải thực hiện công tác thiết lập đường dẫn trong AutoCAD (xem hướng dẫn). Việc lập đường dẫn trong AutoCAD chỉ cần thiết và bắt buộc trong lần sử dụng đầu tiên, các lần cập nhật sẽ không cần phải thực hiện do đường dẫn đã được cố định

 

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi tải bộ phần mềm của KetcauSoft (Ketcausoft.rar), bạn tiến hành giải nén, và chạy trình KetcauSoft Setup.exe có trong thư mục giải nén

Click Cài đặt để tiến hành cài đặt, trình cài đặt có thể sẽ yêu cầu tắt một số phần mềm liên quan như AutoCAD hoặc các phần mềm của KetcauSoft đang chạy

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel

Clip dưới đây giới thiệu về cách xem tải trọng đầu cọc trong SAFE và Copy hình ảnh vào file Excel để phục vụ thuyết minh tính toán

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, cài đặt

Các bài viết liên quan: