Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 119 917
    Trang hiện tại: 6 124
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 12/07/2014

Trình cài đặt của KetcauSoft sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện việc nâng cấp phần mềm khi có các bản cập nhật mới.

Giới thiệu

Trình cài đặt (KetcauSoft Setup.exe) thực hiện hai nhiêm vụ chính:

  • Copy gói phần mềm vào thư mụ định sẵn (C:\KetcauSoft)
  • Tạo ShortCut cho các phần mềm trên Desktop

Bằng việc cố định đường dẫn của các phần mềm, người sử dụng sẽ không còn gặp phiền hà như thay đổi lại đường dẫn trong AutoCAD, hoặc đăng ký lại phần mềm khi cập nhật các phiên bản mới

Trình cài đặt không tự động thiết lập đường dẫn cho AutoCAD, do đó khi sử dụng các phần mềm, người dùng vẫn phải thực hiện công tác thiết lập đường dẫn trong AutoCAD (xem hướng dẫn). Việc lập đường dẫn trong AutoCAD chỉ cần thiết và bắt buộc trong lần sử dụng đầu tiên, các lần cập nhật sẽ không cần phải thực hiện do đường dẫn đã được cố định

 

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi tải bộ phần mềm của KetcauSoft (Ketcausoft.rar), bạn tiến hành giải nén, và chạy trình KetcauSoft Setup.exe có trong thư mục giải nén

Click Cài đặt để tiến hành cài đặt, trình cài đặt có thể sẽ yêu cầu tắt một số phần mềm liên quan như AutoCAD hoặc các phần mềm của KetcauSoft đang chạy

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs

Khi tính toán Etabs, sau khi click nút lệnh Run Analysis, có thể các bạn sẽ gặp trường hợp Etabs thông báo lỗi Check Warning (như hình dưới). Nội dung của lỗi thường là Wtabs không thể thực hiện việc tính toán việc phân phối tải trọng của các phần tử. Nếu các bạn bỏ qua lỗi này, phần tải trọng không thể phân phối được sẽ không được kể vào mô hình tính toán, dẫn đến thiếu hụt tải trọng truyền lên các cấu kiện và đặc biệt là tải trọng truyền xuống móng.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, cài đặt

Các bài viết liên quan: