Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 380 915
    Trang hiện tại: 2 983
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Kiến thức chung ]

Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 03/03/2015

Bài viết này hướng dẫn cách thay đổi lệnh tắt của các phần mềm trong AutoCAD. Ví dụ được thực hiện cho phần mềm RCS, nhưng có thể áp dụng cho tất cả các phần mềm khác.

Lưu ý: từ 2017, tất cả các lệnh của bộ phần mềm KetcauSoft đã được gộp chung vào 1 file Lisp duy nhất để tiện quản lý sử dụng, xin xem thông tin tại đây: Các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

Bước 1: Truy cập thư mục chứa phần mềm, mở file Lisp tương ứng với phiên bản AutoCAD đang dùng. Ví dụ đối với phần mềm RCS, phiên bản CAD từ 2007~2012 thì chọn file C:/KetcauSoft/RCS/VTS.LSP

Bước 2: Tìm lệnh tắt tương ứng và thay đổi. Ví dụ đối với lệnh vẽ mặt cắt sàn của phần mềm RCS; lệnh tắt mặc định là VMC, lệnh đầy đủ là vematcatsan. Để đổi lệnh tắt, người dùng chỉ cần thay đổi các ký tự vmc thành lệnh tắt mong muốn - ví dụ vms.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Nguyên lý tính toán giằng móng

Bài viết này trình bày nguyên lý tính toán giằng móng

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, lệnh

Các bài viết liên quan: