Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 395 709
    Trang hiện tại: 4 244
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ WDL ]

Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 09/03/2015

Chuyển dịch tỉ đối là kết quả của quá trình phân tích động lực học kết cấu; chuyển dịch tỉ đối cho thấy vị trí tương đối của các khối lượng của kết cấu trong các dạng dao động. Tỉ lệ giữa các chuyển dịch tỉ đối xác định nên hình dạng của kết cấu trong các dạng dao động.

Sở dĩ gọi là chuyển dịch tỉ đối là do các chuyển dịch trên chỉ là giá trị tương đối giữa các chuyển vị của các tầng, trong đó thì một giá trị được chọn làm chuẩn và các giá trị còn lại được xác định dựa trên tỉ lệ với giá trị được chọn này. Chuyển dịch tỉ đối do đó là một đại lượng không có thứ nguyên.

Giá trị chuyển dịch tỉ đối được sử dụng để tính toán các thành phần tải trọng như thành phần động của tải trọng gió và động đất.

Tổng giá trị thành phần động tải trọng gió (lực cắt đáy) tác dụng lên công trình được xác định theo công thức:

Lực cắt đáy đối với tải trọng động đất tính toán theo phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động được xác định theo công thức:

Các công thức trên cho thấy phần quan trọng của giá trị chuyển dịch tỉ đối giữa các tầng là tỉ lệ giữa chúng, còn giá trị thực của chúng sẽ bị triệt tiêu theo tỉ lệ.

Do đó trong các phần mềm tính toán tải trọng WDL và EQL, các giá trị chuyển dịch tỉ đối (Building Mode) được chuẩn hóa bằng cách chọn giá trị chuyển dịch trên đỉnh là 1, và các giá trị còn lại được lấy dựa theo tỉ lệ giữa các chuyển dịch của các tầng. Điều này được thực hiện với mục đích làm gọn các thông số trung gian mà không ảnh hưởng đến kết quả tính toán

Kết quả của phần mềm Etabs

Giá trị được chuẩn hóa trong các phần mềm WDL, EQL, trên nguyên tắc tỉ lệ giữa các chuyển dịch tỉ đối là không đổi

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn

Bài viết này giới thiệu về phương pháp tính toán diện tích cốt thép tiết diện tròn. Nội dung của bài viết là trích từ các mục 1.7.2 và 1.7.3.2 của tài liệu Tính toán thực hành Cấu kiện bê tông cốt thép theo TCXDVN 356-2005 của GS. Nguyễn Đình Cống, NXB Xây Dựng, 2008. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của Việt Nam TCXDVN 356-2005 và nay là TCVN 5574:2012 không đưa ra công thức và điều kiện tính toán tiết diện tròn mà chỉ đưa các nguyên tắc tính toán tiết diện vành khuyên. GS. Nguyễn Đình Cống dựa vào những nguyên tắc đó để lập ra các công thức tính toán cho tiết diện tròn. Các công thức này cũng được đưa vào trong Giáo trình BTCT tập 1 - Cấu Kiện Cơ Bản của Đại học Xây Dựng.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, mode

Các bài viết liên quan: