Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 380 941
    Trang hiện tại: 2 452
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ PFD ]

Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 11/03/2015

Sau khi thực hiện Tính toán, phần mềm PFD đưa ra phương án thiết kế sơ bộ đài cọc, đồng thời phía trên bên trái của mỗi đài cọc thể hiện một hệ số cho thấy sức huy động của các cọc trong đài.

PFD xác định hệ số này bằng tỉ số [P]/Pi_max; trong đó [P] là khả năng chịu tải của cọc, còn Pi_max là lực tác dụng lớn nhất lên các đầu cọc trong đài đối với tất cả các trường hợp tải trọng.

Tỉ số này lớn hơn 1 thì đài cọc đảm bảo an toàn.

Tỉ số này bé hơn 1 thì đài cọc không đảm bản an toàn.

Thông thường trong quá trình tính toán, PFD luôn chọn ra phương án thỏa mãn tỉ số [P]/Pi_max > 1.

Trường hợp tỉ số [P]/Pi_max < 1 chỉ xảy ra trong bài toán kiểm tra, khi người dùng lựa chọn cố định số lượng cọc trong đài cọc.

Tỉ số [P]/Pi_max càng lớn (lớn hơn 1) cho thấy đài cọc đang thiết kế dư. Người dùng có thể lựa chọn phương án cọc với sức chịu tải bé hơn để có được phương án tiết kiệm hơn.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft

Bài viết này đề cập đến các bước để cài đặt và sử dụng phần mềm KetcauSoft

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, pfd

Các bài viết liên quan: