Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 548 778
    Trang hiện tại: 11 115
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 27/03/2015

Khi tính toán đài cọc lệch tâm, việc sử dụng SAFE là một lựa chọn tất yếu. Lý do là chúng ta không thể sử dụng Excel đơn thuần để giải bài toán này, và nếu sử dụng sơ đồ Spring trong Etabs thì có những mâu thuẫn không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt móng lệch tâm trong bối cảnh làm việc độc lập với phần thân cũng sẽ mắc phải sai số trong kết quả tính toán.

Ý nghĩa

SAFE cung cấp chức năng cho phép người dùng mô hình hóa một phần tác động của phần thân lên kết cấu, đó chính là chức năng khóa đỉnh cột. Trên thực tế, đỉnh cột trong công trình (sàn tầng 2) sẽ bị khóa bởi sàn tàng 2, và do đó sẽ có chức năng hạn chế chuyển vị xoay tại nút giao đài cọc và đỉnh cột, từ đó hạn chế được một phần tác dụng lệch tâm lên đài cọc, cụ thể làm mô men tác dụng lên dầm móng chịu tải trọng lệch tâm.

Hình ảnh dưới đây cho thấy sự khác nhau giữa hai sơ đồ, khi có và không sử dụng chế độ khóa đỉnh cột; qua đó cho thấy sự khác nhau của vị trí đỉnh cột giữa hai mô hình. Kiểm tra biết đồ mô men cho thấy giá trị mô men của dầm giữa hai sơ đồ là khác nhau khoảng >15%.

Biểu đồ mô men

Thiết lập chế độ khóa đỉnh cột

Để thiết lập chế độ khóa đỉnh cột, người dùng truy cập menu Run > Advanced Modeling Options, tick chọn Add Regid Diaphram ... như hình dưới

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

KetcauSoft - Lỗi Cannot create ActiveX component

Lỗi bắt gặp khi bạn khởi động phần mềm của KetcauSoft

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: safe, đài, cọc, lệch tâm

Các bài viết liên quan: