Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 695 078
    Trang hiện tại: 11 626
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 04/06/2015

Clip dưới đây mô tả về phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả trong Etabs

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng

Sau khi phân tích kết cấu, giá trị khối lượng tầng, vị trí tâm khối lượng, vị trí tâm cứng có thể tìm thấy trong bảng Center Mass Regidity

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, check

Các bài viết liên quan: