Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 695 067
    Trang hiện tại: 13 194
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 02/08/2015

Shell Uniform Load Sets là chức năng mới của Etabs cho phép người dùng khai báo các loại tải trọng đặc trưng cho từng loại sàn.

Trong thiết kế, đây là một trường hợp tương đối phổ biến đặc biệt là đối với nhà cao tầng. Mặc dù quy mô của công trình rất lớn, nhưng về mặt chức năng thì chỉ gồm số loại nhất định, và từ đó tải trọng tác dụng lên sàn cũng chỉ bao gồm một số trường hợp nhất định.

Chức năng mới này trong Etabs cho phép người dùng định nghĩa sẵn và khai báo giá trị tải trọng cho các loại sàn đó, từ đó khiến việc khai báo tải trọng, kiểm soát tải trọng và hiệu chỉnh trở nên dễ dàng hơn.

Để thực hiện chức năng này, người dùng tiến hành các bước sau:

Bước 1: Click menu Define > Shell Uniform Load Sets

Bước 2: Trong cửa sổ Shell Uniform Load Sets, click Add New Load Set

Bước 3: Trong cửa sổ Shell Uniform Load Set Data, người dùng đặt tên Loại phòng chức năng, click Add để thêm các trường hợp tải trọng cần khai báo, và nhập các giá trị tương ứng. Trong ví dụ, tên của Load Set là Văn phòng, có Dead và Live lần lượt là 1.49 và 2.4 kN/m2

Sau khi khai báo xong Load Sets, người dùng thực hiện bước 4 và 5 để gán cho các sàn tương ứng

Bước 4: Chọn phần tử shell cần gán, click menu Assign > Shell Load > Uniform Load Set

Bước 5: Chọn loại tải chức năng (Load Set) cần gán và click OK

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

KetcauSoft - Sửa lỗi Invalid Input cho các phần mềm PFDe và SFD

Lỗi xảy ra khi sử dụng phần mềm PFDe và SFD, biểu hiện của lỗi là phần mềm không hoàn thành bản vẽ mà hiện thông báo lỗi Invalid Input. Lỗi là do các mẫu Hatch yêu cầu đã không được cài đặt cho AutoCAD.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs 2015, tải trọng, load set

Các bài viết liên quan: