Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 395 746
    Trang hiện tại: 27 223
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 02/08/2015

Shell Uniform Load Sets là chức năng mới của Etabs cho phép người dùng khai báo các loại tải trọng đặc trưng cho từng loại sàn.

Trong thiết kế, đây là một trường hợp tương đối phổ biến đặc biệt là đối với nhà cao tầng. Mặc dù quy mô của công trình rất lớn, nhưng về mặt chức năng thì chỉ gồm số loại nhất định, và từ đó tải trọng tác dụng lên sàn cũng chỉ bao gồm một số trường hợp nhất định.

Chức năng mới này trong Etabs cho phép người dùng định nghĩa sẵn và khai báo giá trị tải trọng cho các loại sàn đó, từ đó khiến việc khai báo tải trọng, kiểm soát tải trọng và hiệu chỉnh trở nên dễ dàng hơn.

Để thực hiện chức năng này, người dùng tiến hành các bước sau:

Bước 1: Click menu Define > Shell Uniform Load Sets

Bước 2: Trong cửa sổ Shell Uniform Load Sets, click Add New Load Set

Bước 3: Trong cửa sổ Shell Uniform Load Set Data, người dùng đặt tên Loại phòng chức năng, click Add để thêm các trường hợp tải trọng cần khai báo, và nhập các giá trị tương ứng. Trong ví dụ, tên của Load Set là Văn phòng, có Dead và Live lần lượt là 1.49 và 2.4 kN/m2

Sau khi khai báo xong Load Sets, người dùng thực hiện bước 4 và 5 để gán cho các sàn tương ứng

Bước 4: Chọn phần tử shell cần gán, click menu Assign > Shell Load > Uniform Load Set

Bước 5: Chọn loại tải chức năng (Load Set) cần gán và click OK

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột

Đây là chức năng cho phép người dùng khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột, áp dụng cho các trường hợp cột tại các vị trí thông tầng, hoặc chỉ liên kết với dầm theo một phương. Dựa vào thông số này, phần mềm RCC sẽ tính toán lại chiều dài làm việc và từ đó tính toán được ảnh hưởng của uốn dọc.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs 2015, tải trọng, load set

Các bài viết liên quan: