Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 355 540
    Trang hiện tại: 5 641
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 23/05/2016

Chắc hẳn không ít người đã từng gặp trường hợp đã xây dựng xong xuôi sơ đồ SAFE thì tải trọng chân cột trong sơ đồ Etabs thay đổi, nếu không có phương pháp chắc cũng sẽ ngậm ngùi xây dựng lại sơ đồ SAFE theo file mới xuất ra từ Etabs. Bài viết này giới thiệu phương pháp update tải trọng chân cột cho sơ đồ SAFE

Các bước thực hiện: Giả thiết chung ta có file SAFE có thể Vi du 1.FDB

  • Xuất dữ liệu từ Etabs sang file VD2.F2K
  • Dùng SAFE để import file VD2.F2K và lưu lại thành file Vi du 2.FDB, lúc này SAFE sẽ tự sinh thêm file Vi du 2.$sf, chính là file chúng ta cần
  • Dùng SAFE mở file Vi du 1.FDB, sử dụng chức năng import và chọn file Vi du 2.$sf
  • Lưu ý chọn chế độ Add to Existing Model
  • Và chọn chế độ ghi đè lên các đối tượng đã có để cập nhật tải trọng chân cột - hình dưới

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Nội suy (Interpolation)

Nội suy là một vấn đề hay bắt gặp trong tính toán, khi chúng ta có một tập hợp số liệu rời rạc và cần thiết phải xác định một giá trị trung gian. Từ bài toán đơn giản như nội suy một chiều, đến việc nội suy để tạo đồ họa cho một địa hình chỉ có hữu hạn điểm được khảo sát. Bài viết này giới thiệu một tài liệu đề cập đến các phương pháp nội suy, với những hình ảnh minh họa sinh động và dễ hiểu.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: safe

Các bài viết liên quan: