Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 905 939
    Trang hiện tại: 30 455
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ AutoCAD ]

AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 19/04/2017

Bài viết này đề cập đến việc hiển thị hoặc ẩn thanh File Tabs trong AutoCAD phiên bản từ 2014

Từ phiên bản 2014, AutoCAD có thêm thanh File Tabs hiển thị danh sách các file đang được mở, cho phép người dùng có thể chọn file mình muốn xem thay vì Ctrl+Tab như truyền thống, như hình ảnh phía dưới

Khi lỡ làm mất thanh này, người dùng có thể gõ lệnh FILETAB để gọi lại, hoặc nếu muốn ẩn tab này bạn có thể gõ lệnh FILETABCLOSE

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc

Đa số người dùng thắc mắc về việc kết quả tính toán không thay đổi khi người dùng thay đổi thông số cọc.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: autocad, filetab

Các bài viết liên quan: