Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 125 959
    Trang hiện tại: 14 468
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 28/04/2017

Bài viết này đề cập đến các bước để cài đặt và sử dụng phần mềm KetcauSoft

Bước 1 - Download bộ phần mềm KetcauSoft

Các bạn có thể download bộ phần mềm KetcauSoft trong mục Download tại website KetcauSoft hoặc click vào link sau: Bộ phần mềm KetcauSoft

Bước 2 - Cài đặt bộ phần mềm bằng trình cài đặt KetcauSoft Setup

Giải nén file Ketcausoft.rar đã download ở Bước 1 và cài đặt theo hướng dẫn tại đây: trình cài đặt KetcauSoft

Bước 3 - Đăng ký sử dụng phần mềm

Đối với các phần mềm mất phí, bạn cần đăng ký sử dụng. Phần mềm sẽ yêu cầu nhập CODE trong lần đầu tiên khới động các phần mềm.

Để chạy các phần mềm, bạn sử dụng công cụ KCS Inside, xem thông tin tại đây; hoặc click vào các file chạy tương ứng trong thư mục C:\KetcauSoft

Lưu ý: có một số phần mềm không có file EXE mà chạy trực tiếp trong AutoCAD, như RCS, PFDe, KCS SFD, KCS LAT v.v...

Bước 4 - Load file Lisp trong AutoCAD

Trong AutoCAD, bạn thực hiện lệnh AP để load file lisp Ketcausoft.lsp có trong thư mục: C:\KetcauSoft\AutoCAD_Menu

Bước 5 - Load menu trong AutoCAD

Trong AutoCAD, bạn thực hiện lệnh CUILOAD để load file menu chứa trong thư mục: C:\KetcauSoft\AutoCAD_Menu, xem thông tin tại đây: cài đặt menu cho AutoCAD

Bước 6 - Đặt đường dẫn Trust Path trong AutoCAD

Đối với phiên bản AutoCAD 2014 trở lên, bạn cần thiết lập để tránh việc AutoCAD yêu cầu xác minh load các ứng dụng mỗi khi khởi độn, xem thông tin tại đây

Đối với các phần mềm KetcauSoft, bạn cần đặt Trust Path như hình ảnh phía dưới, lưu ý có dấu 3 chấm (...) phía cuối đường dẫn

Các lưu ý

  • Khi đã thực hiện các bước cài đặt đúng mà trong AutoCAD vẫn không thể thực hiện lệnh, xin xem thêm thông tin về cách khắc phục tại đây

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH

Thay vì việc bạn phải chọn Layer trước hoặc sau khi tạo đối tượng HATCH, từ một chức năng có sẵn của AutoCAD, bạn có thể đặt Layer mặc định cho đối tượng HATCH.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft

Các bài viết liên quan: