Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 044 287
    Trang hiện tại: 5 325
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ]

Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/06/2017

Slide dưới đây hướng dẫn tạo Custom Component trong Tekla, được biên dịch từ tài liệu của Tekla Trimble

Download: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=71

Tài liệu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: tekla, component

Các bài viết liên quan: