Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 380 896
    Trang hiện tại: 3 252
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ]

Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/06/2017

Slide dưới đây hướng dẫn tạo Custom Component trong Tekla, được biên dịch từ tài liệu của Tekla Trimble

Download: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=71

Tài liệu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc

Từ phiên bản cập nhật ngày 12.05.2015, khi tính toán diện tích cốt thép cột trong phần mềm RCC, cường độ bê tông bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: tekla, component

Các bài viết liên quan: