Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 663 932
    Trang hiện tại: 6 043
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ]

Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/06/2017

Slide dưới đây hướng dẫn tạo Custom Component trong Tekla, được biên dịch từ tài liệu của Tekla Trimble

Download: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=71

Tài liệu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm

Bài viết này đề cập đến hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm cho trong các tiêu chuẩn

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: tekla, component

Các bài viết liên quan: