Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 663 960
    Trang hiện tại: 4 227
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Vấn đề chung ]

Kiểm tra điều kiện P-Delta trong tình huống thiết kế kháng chấn

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 15/10/2018

Hiệu ứng bậc 2 là sự xét đến nội lực gia tăng trong cấu kiện dưới tác dụng lệch trục của tải trọng thẳng đứng. Dưới tác dụng của tải trọng động đất và do sự cho phép làm việc ngoài giới hạn đàn hồi, kết cấu thường có chuyển vị ngang lớn, các tải trọng thẳng đứng do đó không nằm ở vị trí ban đầu mà chuyển dịch sang vị trí mới làm gia tăng nội lực trong các cấu kiện. Bài viết đề cập đến quy định kiểm tra điều kiện P-Delta trong tình huống thiết kế kháng chấn theo quy định của TCVN 9386:2012

Công thức xác định

Hiệu ứng bậc 2 (P-Delta) được đánh giá thông qua hệ số độ nhạy θ = (Ptot * dr)/(Vtot * h) trong đó Ptot là tổng trọng lực tại tầng đang xét và tất cả các tầng ở trên nó, Vtot là tổng lực cắt tầng do động đất gây ra tại tầng đang xét, dr là chuyển vị ngang thiết kế tương đối giữa các tầng, và h là chiều cao tầng đang xét

Công thức xác định θ có thể viết lại như sau: θ = q * drif * (Ptot/Vtot) trong đó q là hệ số ứng xử của kết cấu, drif là chuyển vị lệch tầng (chuyển vị tương đối chia chiều cao tầng) được lấy trong mô hình phân tích đàn hồi dưới tác dụng của phổ thiết kế

Điều kiện khống chế

Phụ thuộc giá trị hệ số độ nhạy θ :

  • Khi θ ≤ 0.1 : không cần xét đến hiệu ứng bậc 2
  • Khi 0.1 < θ ≤ 0.2 : các hiệu ứng bậc 2 có thể được xét đến một cách gần đúng bằng cách nhân các hệ quả tác động với hệ số bằng 1/(1-θ)
  • Giá trị θ không được lớn hơn 0.3

Để hạn các hiệu ứng bậc 2 ở mức thấp nhất, hệ kết cấu cần được thiết kế với độ cứng ngang lớn, khi đó giá trị drif sẽ giảm xuống kéo theo sự giảm xuống của giá trị θ

Trong thực hành

Trong thực hành sử dụng phần mềm Etabs, bạn có thể tìm thấy các giá trị Ptot và Vtot trong bảng Story Shears (sử dụng menu Display > Show Tables sau khi phân tích xong kết cấu)

Để xác định Ptot, bạn cần tạo một tổ hợp các giá trị tiêu chuẩn của tải trọng thẳng đứng, trong đó hệ số tổ hợp của hoạt tải cần xác định phụ thuộc phòng chức năng theo quy định tại mục 3.2.4 của TCVN 9386:2012

Vtot được xác định dưới tác dụng của các tải trọng (tổ hợp) theo phương X và phương Y

Bảng tính toán kiểm tra sẽ được xác định cho từng phương X và Y

Bạn có thể tham khảo bảng tính của KetcauSoft tại đây: Bảng tính kiểm tra điều kiện P-Delta trong tình huống thiết kế kháng chấn

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động

Bài viết này trình bày các công thức xác định hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao K và Hệ số áp lực động ζ - zêta. Hệ số K sử dụng để tính toán thành phần tĩnh và Hệ số áp lực động ζ được sử dụng để tính toán thành phần động của tải trọng gió. Các hệ số này được giới thiệu dưới dạng bảng tra trong TCVN 2737:1995, phụ thuộc vào cao độ của điểm tính toán và dạng địa hình; tuy nhiên việc sử dụng bảng tra là không phù hợp với tính toán thực hành hiện đại, do kỹ sư hiện nay sử dụng nhiều hơn các bảng tính Excel và các phần mềm tự động, không còn cách thức tính toán thủ công tra bảng như các thế hệ trước.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: động đất

Các bài viết liên quan: