Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 548 702
    Trang hiện tại: 1 460
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Xác định nội lực ]

Etabs - Thiết lập chế độ End Length Offsets

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 18/10/2018

Trong sơ đồ kết cấu, các cấu kiện được liên kết tại các điểm gọi là các nút, chiều dài cấu kiện được tính từ nút tới nút. Nút trong sơ đồ kết cấu không có kích thước, không giống với trong thực tế là nút khung có một kích thước hữu hạn, và tiết diện làm việc của các cấu kiện thực tế tính từ mép của các nút khung. End Lenght Offsets là chức năng trong Etabs cho phép khai báo giá trị này

End Length Offsets nói ngắn gọn là cách người dùng khai báo vị trí bắt đầu lấy giá trị nội lực cho cấu kiện tính từ tâm nút khung.

Để khai báo End Length Offsets, trước khi phân tích kết cấu, bạn chọn các đối tượng cần thiết lập (hoặc tất cả mô hình) sau đó click menu: Assign > Frame/Line > End (Length) Offsets

Trong cửa sổ Frame End Length Offsets

  • Automatic from Connectivity: Chế độ mặc định bởi Etabs, nội lực trong cấu kiện được lấy ở mép nút khung (ví dụ mô men âm lớn nhất trong dầm lấy ở mép cột)
  • Define Lengths: Chiều dài nút khung theo thiết lập của người dùng. Đặt = 0 nếu bạn muốn nội lực tính toán kể từ tâm nút khung. Thiết lập này mang tính lý thuyết, vì các quy tắc thực hành đểu xác định nội lực bắt đầu tính từ mép cấu kiện
  • Rigid-zone factor: Thiết lập độ cứng cho nút khung

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung

Phần mềm RCB có chức năng cho phép người dùng thiết lập vị trí cắt thép bổ sung cho lớp trên và lớp dưới của dầm

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, end length offsets

Các bài viết liên quan: