Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 213 521
    Trang hiện tại: 775
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ KCS IFD ]

Lấy dữ liệu tính móng từ SAP

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 18/10/2018

Bài viết này đề cập đến việc xuất dữ liệu từ phần mềm SAP để nhập vào các phần mềm tính móng của KetcauSoft

Bước 1: Click menu File > Print Tables

Bước 2: Chọn các bảng dữ liệu như hình dưới, hoặc bạn có thể chọn tất cả các bảng

Bước 3: Click Select Load Cases để chọn tổ hợp cần xuất

Bước 4: Chọn kiểu file là TXT và chế độ lưu file Print to File

Bước 5: Click OK để lưu file

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

KetcauSoft - Chiều dài nối chồng cốt thép

Các phần mềm của KetcauSoft như phần mềm thống kê cốt thép CTK, phần mềm vẽ và thống kê cốt thép cột, dầm, sàn, móng v.v.. đều có chức năng tự cộng thêm chiều dài nối chồng trong bảng thống kê khi thanh thép dài hơn 11.7m

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: sap, xuất dữ liệu, móng

Các bài viết liên quan: