Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 803 696
    Trang hiện tại: 362
Chia sẻ trang này




Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ KCS IFD ]

Lấy dữ liệu tính móng từ SAP

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 18/10/2018

Bài viết này đề cập đến việc xuất dữ liệu từ phần mềm SAP để nhập vào các phần mềm tính móng của KetcauSoft

Bước 1: Click menu File > Print Tables

Bước 2: Chọn các bảng dữ liệu như hình dưới, hoặc bạn có thể chọn tất cả các bảng

Bước 3: Click Select Load Cases để chọn tổ hợp cần xuất

Bước 4: Chọn kiểu file là TXT và chế độ lưu file Print to File

Bước 5: Click OK để lưu file

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Phương pháp thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng cho nhà cao tầng

Thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng đang được coi là xu hướng mới của thiết kế kháng chấn. Phương pháp thiết kế này ngày càng được chấp nhận rộng rãi, là một lựa chọn thay thế đặc biệt thích hợp đối với những công trình có kết cấu phức tạp như nhà cao tầng và siêu cao tầng nằm ngoài giới hạn áp dụng của tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Bài báo trình bày một số nội dung cơ bản của phương pháp thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng, đồng thời tiến hành một số so sánh đơn giản so với phương pháp thiết kế kháng chấn hiện hành để thấy được ưu, nhược điểm của phương pháp mới.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: sap, xuất dữ liệu, móng

Các bài viết liên quan: