Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 044 329
    Trang hiện tại: 1 694
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Vấn đề chung ]

Chiều dài tính toán của cột Bê tông cốt thép

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 05/11/2018

Vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không được nêu một cách ngắn gọn rõ ràng trong tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5574:2012 đề cập đến chiều dài tính toán của cột trong mục 6.2.2.16, nhưng các bạn cũng sẽ thừa nhận với tôi rằng mục này chỉ có thể áp dụng thực hành với duy nhất 1 trường hợp là nhà nhiều tầng nhiều nhịp, khi đó Lo = 0.7*H, còn các trường hợp còn lại vẫn còn là một ... bí ẩn

Nếu để có một căn cứ, các bạn có thể tìm thông tin trong cuốn Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép (tập 2) của GS. Nguyễn Đình Cống. Trong cuốn này, chiều dài tính toán của cột được đề cập tại mục 1.1.3; cụ thể như sau:

Hệ số chuyển đổi ký hiệu là Ψ : Lo = Ψ * H

a. Khung 1 tầng, 1 nhịp có mái đủ cứng để truyền tải trọng ngang:

  • Khi liên kết xà với cột là khớp: Ψ = 1.5
  • Khi liên kết xà với cột là cứng: Ψ = 1.3

b. Khung 1 tầng, nhiều nhịp có mái đủ cứng để truyền tải trọng ngang, hệ số Ψ lấy như mục a nhân với:

  • 0.9 khi nhà có 2 nhịp
  • 0.8 khi nhà có từ 3 nhịp trở lên

c. Khung nhiều tầng có từ 2 nhịp trở lên, có liên kết cứng giữa dầm và cột:

  • Khi sàn đổ toàn khối: Ψ = 0.7
  • Khi sàn lắp ghép: Ψ = 1.0

d. Khung nhiều tầng 1 nhịp, có liên kết cứng giữa dầm và cột, sàn đổ toàn khối:

  • Tầng giáp với móng: Ψ = 1.0
  • Các tầng trên: Ψ = 1.25

e. Khung như mục d với sàn lắp ghép, lấy Ψ như mục d nhân với 1.25

 

Hình ảnh được lấy trong cuốn Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép (tập 2) của GS. Nguyễn Đình Cống

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Hàm lượng thép cọc khoan nhồi

Một số bạn có hỏi tại sao hiện tại một số đơn vị tư vấn thiết kế bố trí hàm lượng cốt thép là 1% cho đoạn trên của cọc khoan nhồi ? Được quy định ở đâu ? Và khoảng bố trí này dài bao nhiêu ?

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: cột

Các bài viết liên quan: