Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 395 734
    Trang hiện tại: 1 638
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

SAFE - Sử dụng vùng cứng để mô hình cột khi tính đài cọc

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 22/04/2019

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng vùng cứng để mô hình cột khi tính toán đài cọc trong SAFE, với mục đích giảm mô men tính toán và tiết kiệm thép bố trí cho đài cọc, đưa kết quả giống với bài toán cổ điển

Vùng cứng (stiff) trong SAFE được sử dụng để khai báo vùng có độ cứng lớn, nội lực tính toán trong các strip được tính đến biên của vùng này, giống với lý thuyết tính toán đài cọc cổ điển là mô men được tính tại mặt cắt đi qua mép cột.

Bạn mô hình vùng cứng tương tự như cách vẽ đối tượng slab thông thường. Đầu tiên trong mục khai báo, bạn khai báo một loại sàn có đặc tính (type) là Stiff. Sau đó dùng chức năng vẽ slab để vẽ vùng tượng trưng cho cột. Xem thêm clip phía dưới

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel

Bài viết này đề cập đến cách khắc phục lỗi không xuất được file Excel từ các phần mềm của KetcauSoft

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: safe, đài cọc

Các bài viết liên quan: