Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 007 827
    Trang hiện tại: 1 222
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ AutoCAD ]

AutoCAD - Tắt thông báo Proxy Infomation

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 02/08/2019

Bài viết này hướng dẫn các bạn tắt thông báo Proxy Infomation của AutoCAD khi mở một số file CAD

Khi mở một số file CAD, chúng ta bắt gặp thông báo Proxy Infomation yêu cầu thực hiện một số lựa chọn. Thông báo này hiển thị thông tin về file CAD chứa một số đối tượng được tạo bởi một số phần mềm sử dụng dữ liệu Proxy nhưng không có được mở cùng AutoCAD. Có thể là hệ lụy của việc copy file mẫu từ trước đây. Thông thường chúng ta cứ đóng cửa sổ đi là xong, nhưng nếu mở một lúc nhiều file và file nào cũng yêu cầu lựa chọn thì sẽ khá phiền toái.

Để AutoCAD không còn hiển thị thông báo này nữa; chúng ta có thể gõ lệnh PROXYNOTICE và nhập giá trị bằng 0 như hình phía dưới

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Tài liệu chuyên ngành

Tập hợp các tài liệu chuyên ngành

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: autocad, proxy

Các bài viết liên quan: