CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU


[VB.NET] Hàm RND() trả về một giá trị ngẫu nhiên. Tuy nhiên cần sử dụng thêm hàm RANDOMIZE() trước hàm RND() để không cho kết quả trùng lặp.

-- Có thể bạn chưa biết --


Tìm kiếm trên thư viện

Bạn có thể tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng bằng cách nhập từ khóa vào ô nhập dưới đây

Bài viết mới
Mô hình Chống - Giằng (phương pháp giàn ảo)
Tài liệu này được dịch từ tài liệu của The Concrete Center, hướng dẫn cách tính toán kết cấu bê tông theo phương pháp mô hình chống - giằng (phương pháp giàn ảo) theo tiêu chuẩn Eurocode 2. Phương pháp này được áp dụng để tính toán những kết cấu phức tạp như dầm chuyển, công-xôn ngắn, đài cọc...khi mà việc áp dụng lý thuyết tính toán dầm "thông thường" không còn phù hợp.
Bài viết ngẫu nhiên
KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
Bài viết này đề cập đến việc tùy biến Font và Layer của các phần mềm vẽ chi tiết kết cấu

0397 306 689