KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm CTK - Thống kê cốt thép, ngày 13/03/2020, các nội dung cập nhật:

  • Thay đổi phần tính toán số lượng
  • Bổ sung tổng hợp số lượng cây thép trong lệnh THT3

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !