KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm CTK - Thống kê cốt thép, ngày 05/03/2020, các nội dung cập nhật:

  • Thay đổi phần tính toán số lượng
  • Sửa lỗi hiệu chỉnh chiều dài trong CAD

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !