KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 20/03/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

1. Quản lý file thông minh hơn

  • Định dạng mới: Tất cả dữ liệu của RCB 2020 được gói gọn trong 1 file định dạng *.rcb2 ; điều này giúp người dùng quản lý file dễ dàng hơn và có thể khôi phục khi bị lỗi. Người dùng có thể sử dụng chức năng Import để lấy dữ liệu từ file phiên bản cũ.
  • Chọn nhanh file: Phiên bản mới cũng cho phép người dùng dễ dàng chọn file trong phiên làm việc trước đó.

  • Tự động đặt tên: Tên dầm được tự động đặt khi người dùng tạo dầm mới, ví dụ bạn đã có các dầm D1-1 đến D1-13; dầm mới sẽ được đặt tên tự động là D1-14
  • Vẽ nhanh: Trong AutoCAD, người dùng có thể mở ngay file dữ liệu vừa mới tạo bằng lệnh RCBI thay vì phải chọn file theo đường dẫn

2. Giao diện thông minh hơn

  • Giao diện thận thiện: Mô hình dầm được chuyển sang giao diện màu trắng tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người sử dụng

  • Dữ liêu liệu trực quan: Bên cạnh đó, thông tin của các thanh thép cũng được thể hiện rõ ràng trực quan hơn thông qua các bảng số liệu

  • Nhập thép nhanh: Ngươi dùng có thể sử dụng chức năng Nhập thép nhanh để phần mềm tự động bố trí cốt thép cho Dầm

  • Chọn và nhập thép nhanh: Người dùng có thể click ngay trên giao diện đồ họa để chọn vị trí thanh thép muốn thêm

  • Thay đổi cao độ hàng loạt: Khi người dùng thay đổi cao độ tầng, các dầm trong tầng cũng sẽ thay đổi cao độ theo; các độ chênh cốt vẫn được giữ nguyên tương ứng
  • Xóa thép bằng phím tắt: Sau khi chọn thanh thép, người dùng có thể sử dụng phím Delete để xóa thanh thép đó

3. Nhấn thép cho dầm chênh cốt

Khác với phiên bản cũ, phiên bản mới cho phép nhấn thép đối với các độ chênh cốt bé hơn 50mm hoặc góc dốc bé hơn 1/6

4. Tùy chọn hiển thị trong CAD

Phiên bản mới bổ sung tùy chọn hiển thị Số lượng dầm và hình thức bẻ mỏ của thép đầu công xôn

5. All by Layer

Tất cả các đối tượng trong bản vẽ dầm đã được điểu chỉnh dạng ByLayer giúp người dùng có thể tùy biến 100% màu sắc các đối tượng

6. Lấy dữ liệu từ mặt bằng thông minh hơn

Chức năng lấy dữ liệu từ mặt bằng kết cấu (lệnh GB) đã được nâng cấp cho phép người dùng quét chọn tên trục (Axis Label), dữ liệu tên trục cũng sẽ được lưu lại để tự động sử dụng cho các lần sau khi chọn trục có tọa độ tương tự

 

Chúc các bạn vui vẻ mỗi ngày và hãy tận hưởng vì KetcauSoft luôn luôn cập nhật !!!