Ôn tập sát hạch CCHN thiết kế Kết cấu

Trang ôn tập thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng, chuyên ngành thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.

Các câu hỏi được cập nhật theo quyết định 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 về việc điều chỉnh bổ sung các câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quá trình luyện tập sẽ giúp bạn có phản xạ cho các câu hỏi. Chúc bạn thành công !

Gói Online cho Doanh nghiệp!
Tìm hiểu ngay
Đối tác của chúng tôi

Quản lý công việc
Nhóm người dùng phần mềm KetcauSoft

0397 306 689